Blomspråket - betydelsen av blommorna

En blomma betyder så mycket och det finns så mycket som kan sägas med blommor. Enligt traditionen finns också en undermening med valet av antalet blommor, färgen på blommorna och den sorts blomma som väljs. Varje blomma förmedlar något särskilt, om förmedlaren så vill.

Rosen spelar en viktig roll

Av alla blommor i hela världen är det rosen som är mest populär. Det är också den som är vanligast att skicka vid kärleksförklaringar eller då någon vill säga förlåt. Hon anses vara den mest symbolstarka av alla blommor och har varit en populär och viktig blomma i kulturer alltsedan de kinesiska rikena för tusentals år sedan. 

Beställ ert blombud

Läs gärna mer om hur färgen på blommorna eller antalet blommor spelar roll. Vill ni ha blommor hem till dörren kan ni även beställa ert blombud här.